Naujienos

Šaukiamas Pakruojo ūkininkų kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

2021  m. kovo  22 d. neįvykus visuotiniam narių susirinkimui (nesant kvorumo), 2021 m. kovo mėn. 30 d. šaukiamas pakartotinis Pakruojo ūkininkų kredito unijos, buveinės adresas: Vytauto Didžiojo g. 47-3, Pakruojis, susirinkimas, pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. LR Vyriausybei pratęsus paskelbtą karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir draudžiant organizuoti žmonių susibūrimus uždarose erdvėse Pakruojo ūkininkų  kredito unijos pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas gyvai nebus organizuojamas.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas.
 6. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
 8. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
 9. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
 10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti nuo 2021 m. kovo 15 d. kredito unijos patalpose, adresais: Pakruojis -Vytauto Didžiojo g. 47-3; Linkuva -Vienybės a. 8; Žeimelis –  E. Leijerio al. 1 

Balsavimas bus vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant iš anksto, todėl prašome Pakruojo ūkininkų kredito unijos narių, visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu. Prašymą ir bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti: prašymas, balsavimo biuletenis, klientų aptarnavimo vietose, arba kreiptis el. paštu  [email protected].

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2021 m. kovo 19 d. imtinai:

 • siųsti paštu adresu: Vytauto Didžiojo g. 47-3, Pakruojis LT- 83158;
 • arba nuskenuotus atsiųsti el. paštu: [email protected] ir originalus atsiųsti paštu;
 • arba pasirašyti dokumentus elektroniniu būdu – kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Elektroniniu parašu dokumentus pasirašyti galima šiose sistemose:

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, GoSign, Dokobit, Signa Web.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Kristina Gelažienė, tel. 8-421-51156, el. paštas: [email protected].

Atgal