Naujienos

Pakruojo ūkininkų kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

PAKRUOJO ŪKININKŲ KREDITO UNIJOS PAKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO, ĮVYKUSIO 2021 M. KOVO 30 D. PRIIMTI NUTARIMAI:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 punktu informuojame, kad 2021 m. kovo mėn. 30 dieną įvyko eilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
  5. Patvirtintas 2020 m.  finansinių ataskaitų rinkinys ir priimtas sprendimas dėl 2020 metų pelno paskirstymo.
  6. Patvirtinta 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmata.
  7. Patvirtinti Kredito unijos naujos redakcijos įstatai.
  8. Išrinkti kredito unijos valdybos nariai ir valdybos pirmininkas.
  9. Išrinkti paskolų komiteto nariai ir pirmininkas.
  10. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais bei kitais dokumentais taip pat galite susipažinti Pakruojo ūkininkų kredito unijos patalpose, esančiose adresu: Pakruojis, Vytauto Didžiojo g. 47-3; Linkuva, Vienybės a. 8; Žeimelis,  E. Leijerio al. 1 

Pakruojo ūkininkų kredito unijos valdyba.

Atgal