Kaip juridiniam asmeniui tapti kredito unijos nariu

Juridinis asmuo, atitinkantis individualios įmonės, mažosios bendrijos, mažos ir labai mažos įmonės statusą, gali tapti asocijuotuoju unijos nariu.
Jei norite tapti unijos nariu:

 1. Užpildykite prašymą dėl stojimo į uniją.
 2. Į uniją pristatykite šiuos dokumentus:
  • valdymo organų sprendimą įstoti į uniją ir įsigyti pajų;
  • dokumentą apie vadovo paskirymą;
  • vadovo asmens dokumentą;
  • pažymą apie vidutinį metinį darbuotojų skaičių;
  • informaciją apie įmonės savininkus
  • juridinio asmens registracijos pažymėjimą;
  • įstatus.
 3. Įsigykite pagrindinį pajų 300 € ir sumokėkite stojimo mokestį 30 €.

Asocijuotasis kredito unijos narys neturi balso teisės visuotinio susirinkimo metu, tačiau gali naudotis visomis kredito unijos paslaugomis.