KAS YRA

UNIBOR12?

UNIBOR12 – tai kintama paskolų palūkanų normos dalis, kuri parodo vidutinius LCKU sistemai priklausančių unijų išteklių kaštus. Indeksas apskaičiuojamas kaip vidutinė svertinė metinė palūkanų norma, už kurią kredito unijos iš savo narių pritraukia 1 metų trukmės (360-367 dienos imtinai) terminuotuosius indėlius. Pašalinant duomenų ekstremumus iš skaičiavimų, eliminuojama 15 proc. indėlių turinčių didžiausią palūkanų normą ir 15 proc. indėlių turinčių mažiausią palūkanų normą, t. y. skaičiavimams naudojami terminuotieji indėliai, kurių palūkanų norma yra tarp 15 ir 85 procentinių visų terminuotųjų indėlių. Šis indeksas yra alternatyva kitų kredito įstaigų taikomam EURIBOR indeksui.

Indeksas nustatomas ir skelbiamas iki einamojo mėnesio 20 d. internetiniame tinklalapyje puku.lku.lt ir www.lku.lt

LKU grupės 51 kredito unijos gali naudoti tiek šį (UNIBOR12), tiek kitus, individualius indeksus kreditavimo paslaugoms teikti.