03/31 

Gerb. kredito unijos klientai,

informuojame, jog pagal LR Mokėjimo įstatymo 62 str. reikalavimus, Jums yra suformuotos Komisinio atlyginimo ataskaitos už 2019 metus.

Komisiniu atlyginimu vadinami mokesčiai, kuriuos Kredito unija taiko už teikiamas paslaugas, pagal paslaugų įkainius. Komisinio atlyginimo ataskaitą (-as) rasite i-Unija meniu skiltyje Sąskaitos / Komisinio atlyginimo ataskaita arba Jūsų prašymu ataskaitą pateiksime raštu kredito unijos patalpose:

 adresu: Pakruojis, Vytauto Didžiojo g. 47-3; Linkuva, Vienybės a. 8; Žeimelis ,  E. Leijerio al. 1 .

Atkreipiame dėmesį, jog Komisinio atlyginimo ataskaita yra suformuojama kiekvienai Jūsų turimai mokėjimo sąskaitai atskirai ir yra nemokama. Ataskaita (-os) už praėjusius kalendorinius metus yra pateikiama (-os) iki sekančių metų pirmo ketvirčio pabaigos. Nutraukus Sąskaitos sutartį, Komisinio atlyginimo ataskaita pateikiama už laikotarpį nuo kalendorinių metų pradžios iki Sąskaitos sutarties nutraukimo dienos.

Jūsų kredito unija