03/24 

Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo  rekomandacija, informuojame, kad

nuo kovo mėnesio 25 d. kredito unijos nariai ir klientai bus aptarnaujami tik tie kurie dėvės medicinines kaukes, nesant galimybei dėvėti medicininę kaukę – medžiaginę kaukę, dengiančią nosį ir burną.

 

Ačiū už supratingumą !

Jūsų kredito unija