03/06 

2020 m. balandžio mėn. 2 d. 10.00 val. Pakruojo kultūros centro salėje, esančioje Vienybės a. 1, Pakruojis, šaukiamas Pakruojo ūkininkų kredito unijos, buveinės adresas  Vytauto Didžiojo g. 47-3, Pakruojis, eilinis visuotinis narių susirinkimas.  Pakruojo kultūros centro salėje, esančioje Vienybės a. 1, Pakruojis, numatant šią darbotvarkę:

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  6. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  8. Atlygio kredito unijos vadovams nustatymas.
  9. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai galima susipažinti nuo 2020 m. kovo 27 d. kredito unijos patalpose, adresai: Pakruojis -Vytauto Didžiojo g. 47-3; Linkuva -Vienybės a. 8; Žeimelis –  E. Leijerio al. 1

Pakruojo ūkininkų kredito unijos valdyba

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – Kristina Gelažienė, tel. 8-421-51156, el. paštas: puku@lku.lt.